Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Aktuelno

Informacije o registraciji smještaja i prijavi boravka
Turistička organizacija Herceg Novi objavljuje informaciju da  na području  Herceg Novog stanodavci odnosno davaoci smještaja prijavu boravka mogu izvršiti u turističko informativnim biroima: 

 • Njivice (kod balon sale)
 • Igalo - MZ Igalo
 • Igalo (preko puta vile Galeb)
 • Topla - MZ Topla
 • Škver - Šetalište Pet Danica
 • Trg Nikole Đurkovića - ispod Sat kule - Tore
 • Autobuska stanica - preko puta dolaznog perona
 • Savina - ulica Bokeških mornara kod marketa "Škorpion"
 • Meljine - kod kružnog toka
 • Zelenika - MZ Zelenika
 • Kumbor - kancelarija MZ Kumbor
 • Đenović - MZ Đenović
 • Baošić - na bazenu VK "Bokelj"
 • Bijela - kancelarije MZ Bijela
 • Kamenari


Radno vrijeme svih navedenih turističko informativnih biroa je svaki dan od 08-20h. (osim 13-og i 14-og jula 2016.godine kada je u našoj zemlji praznik Dan državnosti).
Podsjećanja radi, navodimo proceduru prijave boravka:

Prema važećim propisima u Crnoj Gori, svi strani državljani, kao i državljani Crne Gore koji borave van svog mjesta boravka duže od 24 h,   dužni su da se prijave u roku od 24 sata nakon ulaska u zemlju, odnosno promjene mjesta boravka. Prijavu boravka vrši  DAVALAC SMJEŠTAJA. 

 

Prilikom prijave boravka potrebno je priložiti:

           Prilikom svake prijave boravka stranca odnosno gosta stanodavac je dužan da na uvid dostavi:

 

o          Ličnu kartu

o        list nepokretnosti ili rješenje o izdavanju smještaja ukoliko se radi o registrovanom izdavaocu smještaja, rješenje o plaćanju poreza, rješenje o plaćanju turističke takse.

Ukoliko  prijavu boravka gosta za stanodavca vrši treće lice, neophodno je da od istog ima ovlašćenje ovjereno kod notara, opštine ili suda. Bez toga u turističko informativnim biroima neće biti moguće izvršiti prijavu boravka.

           Podatke o gostu:

 

o          Pasoš ili drugi dokument sa kojim je gost PREŠAO GRANIČNI PRELAZ

o          Period boravka na teritoriji Opštine Herceg Novi

            Adresu i grad prebivališta gosta u matičnoj zemlji

            Granični prelaz ukoliko je gost ušao u Crnu Goru sa ličnom kartom

Boravišna taksa iznosi 0,90 eura po danu po osobi.

Davalac smještaja je dužan uplatiti boravišnu taksu na žiro račun:   510 - 9063205 -10.

Napominjemo da dosadašnji žiro račun za uplatu boravišne takse kod NLB Montenegro banke, više nije aktivan.

Boravišnu taksu ne plaćaju:

           djeca do 12 godina starosti;

      lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu;lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana;

           lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi, distrofičari i dr.);

           lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije;

           učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i

           fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija;

           strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa;

     strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 12 do 18 godina starosti i lica do 29.godina starosti koja su članovi međunarodnih omladinskih organizacija i koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHE.Back to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

Privacy Policy
Terms & Conditions of Use
Back to top