Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

Turistička zona na Luštici se širi: Rasprava o SL "Duglas Brguli"

Nacrt Lokalne studije lokacije "Duglas-Brguli" na Luštici sa Izvještajem o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biće od sjutra do 3. aprila na javnoj raspravi - saopštili su iz Sekretarijata za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine.


U nacrtu plana lokalne studije lokacije "Duglas-Brguli"navodi se da je na osnovu smjernica Prostornog plana Opštine Herceg Novi namjena prostora za ovu lokaciju proširena turistička zona.
U okviru planirane turističke namjene planirani su turistički objekti tipa vila i objekat sa pratećim sadržajem u funkciji vila, kao i sva prateća saobraćajna i ostala infrastruktura.
Planirana je izgradnja turističkog naselja ( vila ) kompleksa koji spada u turističku ponudu vezanu za uživanje u prirodi. Ovo naselje sastoji se od pet vila i pratećeg objekta sa različitim sadržajima.
Elaborat Nacrta plana sa Izvještajem o strateškoj procjeni biće izložen u prostorijama Sekretarijata za prostorno planiranja i izgradnju Opštine Herceg-Novi i prostorijama MZ Luštica, a biće objavljen i na sajtu Opštine Herceg-Novi.
Uvid u navedena dokumenta biće omogućen svakog ponedeljka, srijede i petka od 7:30 do 10 časova u prostorijama Sekretarijata za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine, i svim radnim danima u MZ Luštica.
Tokom trajanja javnog uvida, građani i pravna lica mogu dostavljati pismene primjedbe, sugestije i mišljenja na navedene dokumente, isključivo preko Građanskog biroa Opštine Herceg-Novi ili preko MZ Luštica.
Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Herceg Novi zajedno sa obrađivačem plana i izvještaja prezentovaće dokumente Zboru zainteresovanih građana i pravnih lica 26. marta 2015. godine u 13 časova u prostorijama Opštine Herceg-Novi Mala sala, nakon čega će se održati Javna diskusija.

Izvor: Radio JadranBack to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

Privacy Policy
Terms & Conditions of Use
Back to top