Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Nevladine organizacije

GRADSKA MUZIKA - HERCEG NOVI
Gradska muzika Herceg Novi osnovana je 1886. godine. Odlikovana je ukazom Josipa Broza Tita, 1971. godine, ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima i dobitnik je dvije Oktobarske nagrade Herceg Novi 1968. i 1986. godine.

Njene prostorije krasi mnoštvo pehara, plaketa, diploma i zahvalnica, dobijenih na raznim takmičenjima i manifestacijama, od kojih izdvajamo: Zimske Olimpijske igre u Sarajevu, Vinkovačke jeseni, nagradu tjednika Arena za najbolji nastup, polazak štafete iz Mostara, tri nagrade kulturno prosvjetnog saveza Crne Gore, zahvalnice turističkih društava Sanski most, Dubrovnik, Sarajevo, turističkog saveza Boke Kotorske, povelja turističkog saveza Crne Gore, povelja turističkog saveza Jugoslavije, zahvalnice o saradnji sa muzikama Kotor, Tivat, Đenovic, Budva, Cavtat, Stolac, Bjeljina, Goražde...

Gradska muzika jedan je od nosilaca Praznika Mimoze, vezana je za osnivanje prvih mažoretki jugoistočne Evrope u okviru Gradske muzike. Od februara 1972. godine orkestar i mažoretke imaju jednoobrazne uniforme.

Za svojih preko 120 godina rada proputovali su bivšu Jugoslaviju i mnoge zemlje Evrope, gdje su primljeni kao dragi gosti, donoseći svojim domaćinima mirise i melodije naše Boke i Herceg Novog.

 Luke Matkovića 12, 85340 Herceg Novi
 + 382 69 900 880
 
 
HERCEGNOVSKE MAŽORETKE
su prve mažoretke na prostorima bivše Jugoslavije, a do njihovog formiranja došlo je zaslugom Turističkog saveza Boke Kotorske, hercegnovskih turističkih radnika i, nadasve, zaslugom velikog entuzijaste i turističkog radnika Petra Vučetica i cijele njegove porodice.
 
 
HERCEGNOVSKI TROMBONJERI
Sredinom sedamdesetih godina prošlog vijeka, u prvim godinama "Praznika mimoze", dio programa su bili i "Dubrovački trombonjeri", uz pomoć kojih je početkom osamdesetih godina u Remontnom zavodu "Sava Kovačević" u Tivtu napravljeno 12 pušaka, popularno zvanih "trombona" i tako je "Praznik mimoze" dobio svoje, hercegnovske trombonjere, a to su momci koji idu ispred svih u paradi "Praznika", pucajući iz trombona, pušaka bez cijevi koje, koristeći bijeli barutni prah i metak od vazdušne puške kao inicijalnu kapislu, izazivaju samo jaku buku sa dimom i najavljuju dolazak defilea, karavana "Praznika", proljeća....
 
NVO OMLADINSKI CENTAR
Omladinski centar Herceg Novi je, kao nevladina, neprofitna organizacija zvanično osnovana 27.01.2003. godine. Neformalno, organizacija postoji od 2002.godine. Smisao njenog osnivanja je volonterski rad sa djecom lišenom roditeljskog staranja u dječijem domu "Mladost" u Bijeloj, jedinoj ustanovi te vrste u Crnoj Gori. Korisnici naših usluga su prije svega djeca, a potom i roditelji, gradjani CG, te institucije sistema. Naša djelatonost se može definisati kroz slijedeće aktivnosti u zavisnosti od ciljne grupe.Aktivnosti usmjerene na djecu: kreativne radionice (likovna, muzička, kulinarska, krojačka...); sportske radionice (fudbal, košarka, plivanje...); ekološke radionice; pomoć u učenju (strani jezici, matematika...); radionice prevencije (alkoholizam, narkomanija, pušenje...)Aktivnosti usmjerene na roditelje, građane i istitucije sistema: predavanja, tribine, okrugli stolovi...
NVO Omladinski Centar organizator je humanih akcija "Torta za Osmijeh" za djecu iz dječijeg doma Bijela. Organizator je i dječijeg karnevala koji se svake godine održava početkom juna.
 +382 69 577 790

NVO EKO FEST
Ciljevi i objektive:
Promovisanje ekologije i širenje ekološke svijesti o zaštiti i očuvanju životne sredine, prirodnog i kulturnog nasljeđa i njihovoj uzajamnoj povezanosti i važnosti, među omladinom prvenstveno
2. Podsticanje kulture i umjetnosti i jačanje svijesti, potencijala i kreativnosti omladine ka kulturno umjetničkom stvaranju
3. Podsticanje sporta i rekreacije koja kroz adekvatne programe i takmičenja poboljšava generalno zdravlje (i psihu) ljudi i omladine, a ujedno utiče na širenje svjesti o prirodi
4. Promovisanje održivog razvoja i širenje svijesti o održivim principima, njihovim ciljevima i vrijednostima, i očuvanju, poboljšanju i zaštiti prostora Boke i Crne Gore
5. Dodatno (vanškolsko) i prošireno obrazovanje u pomenutim poljima ekologije, tradicionalnim (sve više zaboravljenim) vještinama, i multi-disciplinarnim međusobno povezanim poljima nauke, tehnologije i umjetnosti kroz niz radionica, predavanja, okruglih stolova, mini-projekata i programa, časova u prirodi i foruma
6. Zaštita i revitalizacija prirodnog i kulturnog blaga na području Opštine Herceg Novi, Boke Kotorske, a kasnije i širom Crne Gore, kroz konkretne radne akcije čišćenja, spremanja, pravljenja i revitalizovanja pomenutih spomenika/lokaliteta od značajne prirodne i kulturne vrijednosti
7. Bogaćenje i unapređenje turističke ponude kroz niz kulturno umjetničkih, zabavno muzičkih i sportsko rekreativnih manifestacija
8. Direktno uključivanje loklanih zajednica, obrazovnih ustanova, klubova i pojedinaca u festival kroz predložene ali i samo-inicijativne programe kao što su konkursi, pomenute radne akcije, izložbe i drugi vidovi pariticipacije
9. Integracija, usaglašavanje i poboljšanje rada relevantnih lokalnih samouprava kao i NVO sektora u zajedničkom interesu oplemenjivanja kako prostora tako i ljudi
10. Formiranje transformacione strategije - poboljšani procesi, uspostsavljanje novog kulturnog i spiritualnog centra u ovom dijelu svijeta.
 info@ekofest.me 

MJESNA MUZIKA ĐENOVIĆ
Osnovana je još davne 1929. godine, u sastavu Jadranske straže, a 1934. godine priključila se Sokolu, da bi 1936. godine postala samostalna.
 +382 31 676 398,
 +382 31 676 400
 
 
KUD "ILIJA KIŠIĆ", Zelenika
Obnovljeno 1968. godine ovo društvo nastavlja tradiciju Kulturno - umjetničkog društva "POLET", osnovanog još davne 1936. godine.
 +382 31 678 202
 
 
KUD "SLOGA", Đenović
Društvo je osnovano 1937. godine. Obišlo je 20 evropskih zemalja, a najveći uspjeh je postiglo 1985. godine u Španiji, u gradu Kantonigrosu, na Festivalu amaterskog folklora osvajanjem prvog mjesta u konkurenciji 46 folklornih ansambala iz 36 zemalja čitavog svijeta.
 Obala Crvenih mornara, 85345 Đenović
 +382 69 042 353
 
 
KUD "IGALO", Igalo
Najmlađe kulturno-umjetničko društvo u našoj Opštini, osnovano je 1986. godine. Tri puta učesnici međunarodnog festivala folklora u Župskom Aleksandrovcu i nosioci priznanja sa Prve smotre folklora u Bijeloj 2002. godine.
 Norveška 27, 85347 Igalo
 +382 31 331 833
 
 
ANSAMBL "STARI KAPETAN"
Osnovana je 1970. godine i od tada je snimila tri LP ploče, četiri audio kasete i jedan kompakt disk, uz bezbrojna učešća u mnogim manifestacijama i programima lokalnog i šireg karaktera i nastupima na svim televizijama bivše i ove države. Stari kapetan broji 8 članova među kojima je Duško Šarović jedan od najboljih lirskih tenora na prostorima stare Jugoslavije. Posebno izdvajamo: dva učešća na omiškom festivalu klapa dalekih 80 - ih godina, prvu nagradu publike na festivalu "Niška jesen" 1998.godine i prvu nagradu za scenski nastup na budvanskom festivalu "Pjesma Mediterana" 2008.godine sa primadonom novosadske opere Milicom Stojadinović.
 I Bokeške brigade bb, 85340 Herceg Novi 
+ 382 31 327 085
 +382 69 529 148
 
 
ANSAMBL "BOKELJI", Herceg Novi
Osnovan je 1966. godine. U 35 godina svog trajanja ovaj je ansambl snimio 3 LP ploče sa ukupno 30 izvornih pjesama iz Boke i Crne Gore, 2 audio kasete, 2 singl ploče, 1 CD sa presjekom svoje karijere - ukupno 21 pjesma, 2 audio kasete sa 20 pjesama, 1 video kasetu izdatu u Njemačkoj, 1 CD za slovenačku izdavačku kuću "HELIDON" sa 7 pjesama, bezbroj TV emisija za sve jugoslovenske TV studije i radio stanice, putovao i nastupao u više evropskih država, od samog početka je učestvovao u ansamblu programa "Praznika mimoze", a 2002. godine je na svojevrstan način, izdavanjem monografije "BOKEŠKE SAGE O ANSAMBLU BOKELJI", koju su napisali braća Lazar i Dušan Seferović, inače članovi ansambla od osnivanja, prestao da postoji. Istog dana kada je ovaj ansambl prestao da postoji njegovu tradiciju su nastavili MLADI BOKELJI, koji su poslije kraćeg vremena nastavili i danas nastupaju pod imenom "BOKELJI".
 
 
UMJETNIČKI CENTAR "AS", Herceg Novi
Umjetnički centar "AS" osnovan je 1992. godine u Herceg Novom. Klasični balet, savremeni pokret, sportski i standardni ples i nacionalne igre i pjesme, programska su djelatnost kojom sa velikim uspjehom oplemenjuju mlade generacije u proteklom periodu. Za svoj stvaralački rad ovaj centar je dobio mnoga priznanja i nagrade, od kojih im je najdraža Oktobarska nagrada grada umjetnosti Herceg Novog u 2000. godini. Prepoznatljivost Umjetničkog centra "AS" ogleda se u stručnom obrazovnom radu, kvalitetu izvođenja programa, velikom broju članova i nepodijeljeno zadovoljnom i nadasve vjernom publikom na svim njihovim koncertima.
 Marka Cara 8, 85340 Herceg Novi
 +382 31 322 495
 +382 69 042 124
 
 
 
HERCEGNOVSKO POZORIŠTE, Herceg Novi
Pozorišna tradicija u Herceg Novom je veoma stara, mada nestalna sa čestim i dugim prekidima. Još davne 1903. godine u San Francisku se davala predstava "Bokeljski san o Americi", a autori su bili Novljani Lazar S. Đurić i Veljko Radojević, a prvo pozorište u gradu je osnovano 1920. godine, kao odsjek Sokolskog društva. Prvo amatersko pozorište, koje brzo prerasta u gradsko, osnovano je 1948. godine, koje je aktivno do 1962. godine, pa se poslije pauze ponovo osniva 1973. godine. Poslije nove pauze današnje se pozorište osniva 1983. godine.
Na Festivalu dramskih amatera Jugoslavije ovo Pozorište osvaja treće mjesto 1995. godine, drugo mjesto 1996. godine i prvo mjesto 1997. godine, a na Festivalu festivala amaterskih pozorišta bivših republika Jugoslavije 2002. godine u Trebinju osvaja prvo mjesto.
Nosilac je Oktobarske nagrade grada.
 Njegoševa bb, 85340 Herceg Novi
 +382 68 544 388
hercegnovskopozoriste@t-com.me
 
 
"EXODUS" - Zabavno muzički ansambl
Osnovan 1967. godine, pobjednik Crnogorske gitarijade 1969. godine, učesnik Jugoslovenske putujuće Gitarijade, više učešca u TV emisijama od kojih su dvije polusatne bile samostalne, snimljene dvije LP ploce, stalni učesnici "Praznika mimoze".
 +382 69 040 624
 
 
Fondacija za kulturu i tradiciju Boke
"PROJEKAT RASTKO-BOKA", Herceg Novi
 Put X hercegovačke brigade 16, 85340 Herceg Novi
 +382 69 514 661
 boka@rastko.net
 
 
NVO "HORIZONT", Herceg Novi
Organizator manifestacije "U SUSRET LJETU".
 +382 69 669 645,
 +382 69 639 055
 
 
NVO "ADUT", Herceg Novi
 +382 69 047 837,
 +382 67 685 187
 
 
Ekološko društvo Boke Kotorske
 +382 69 342 370
 
 
Književna zajednica Herceg Novi
 +382 31 332 430
 
 
Organizacija žena Herceg Novi
 +382 67 593 343
Sekcija Bijela:
 +382 31 69 447 569

Back to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

Privacy Policy
Terms & Conditions of Use
Back to top